Websitebilder8Vox audita perit, littera scripta manet

[Het gesproken woord is vluchtig, wat geschreven is blijft.]

HORAZ, De arte poetica

 

WELKOM op de website van het Vertaalbureau Ingo Potthast uit Bad Zwischenahn.

Al sinds het ontstaan van de gesproken taal in de vroegste geschiedenis van mensheid leidden woorden vaak tot verwarring en misverstanden. Toen het schrift erbij kwam werd de chaos nog veel groter. In die eindeloze oceaan van internationale communicatie probeert het Vertaalbureau Ingo Potthast sinds 2002 een beetje orde te scheppen.

Onze kerncompetentie is vertalen uit het Engels, Nederlands en Italiaans naar het Duits. Een gedetailleerd overzicht van taalcombinaties en vakgebieden vindt u op de webpagina Ons profiel.

Wij vertalen allerlei soorten documenten, o.a. handboeken, gebruiksaanwijzingen, websites, zakelijke correspondentie, marketingteksten, bedrijfspresentaties, maar ook software of audio-scripts voor computergames, om slechts enkele voorbeelden te noemen.

Voor ons houdt vertalen meer in dan het louter omzetten van woorden van de ene taal naar de andere, zoals men slechts de ene maateenheid door een andere zou vervangen. Bij teksten werkt het zo niet. Er staat immers een idee achter, een bedoeling, een boodschap die alleen door een juiste woordkeuze, grammaticale finesse, een passende stijl en met de nodige achtergrondkennis accuraat weer te geven is.

Juist in tijden van globalisering, waarin de mensheid zich nader aaneensluit en afstanden door de moderne communicatiemiddelen bijna geen rol meer spelen, leveren vertalers en tolken een onschatbare bijdrage aan wederzijds begrip en verstandhouding over de grenzen van landen en culturen heen.

Om die soms delicate uitwisseling van informatie werkelijk te doen slagen is een vakbekwame tussenpersoon onontbeerlijk, iemand die even goed thuis is in de talen met elk hun eigen regels – en valkuilen! – als in de geplogenheden van het land waarvoor de vertaling bestemd is.

Als u op zoek bent naar iemand die deze service kan bieden, dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Wij kijken ernaar uit om met u samen te werken.

Ingo Potthast
(Vertaler)

IP-Translations - Vertaalbureau