Websitebilder9ONS PROFIELPortrait

Ingo Potthast, ONS PROFIEL

 

 

 

WAT WIJ BIEDEN Talencombinaties 


  - Engels > Duits

  - Nederlands > Duits

  - Italiaans > Duits
 


 Vakgebieden 

  - software en softwarelokalisatie (programma's, documentatie, helpteksten)

  - elektronische gegevensverwerking, communicatietechniek

  - Supply Chain Management, E-Commerce, logistiek, productie, ERP-                toepassingen

  - multimedia (toepassingen en hardware), fotografie

  - machines en toebehoren voor landbouwtechniek, bos- en tuinbouw

  - toerisme, gastronomie en voedingsmiddelen

  - marketing in alle genoemde domeinen

  - Audio Scripts (ook met beperking qua lengte) voor computergames of            audiovisuele presentaties

    We zijn graag bereid ons in te werken in nieuwe vakgebieden en          specialisaties. Spreek ons hierover gerust aan!

 

 

OPLEIDING EN KWALIFICATIES


sinds
01/2002

 

  Vertaler in vrij beroep voor SDL International (www.sdl.com)

  SDL is een internationaal dienstverlenend bedrijf gericht op                              softwarelokalisatie. Uitvoering van vertaalopdrachten uit verscheidene              technische en economische vakgebieden, inclusief marketingmateriaal.


 sinds
 03/2002
 

  Actief als zelfstandig vertaler in vrij beroep

  Gespecialiseerde vertalingen en aanverwante dienstverlening.

 

 

VASTE BETREKKINGEN


01/2001-
03/2009

 

  Vertaler bij International Business Systems (IBS) (www.ibs.net/de)
  03/2009 Hamburg

  IBS is een wereldwijd actieve aanbieder van totaaloplossingen voor logistiek,    productie, klantenservice en financiële boekhouding. Omzetting van                programma-omgevingen, handboeken en marketinginstrumenten voor            vertalingen van het Engels naar het Duits en omgekeerd


 04/2000-
 12/2000

   Vertaler Duits bij SDL International in Maidenhead, Engeland

 

 

 

BEROEPSOPLEIDING


1996-
1999

 

  Vertaler Engels, Italiaans en Nederlands

  Diploma op masterniveau vakgroep Toegepaste Taal- en   Cultuurwetenschap van de Johannes Gutenberg Universität Mainz in   Germersheim

  Eindcijfer Engels/Italiaans:               1,8
  Eindcijfer Nederlands:                      1,5


  08/1997-
  12/1997
 

  Studieverblijf Middle Tennessee State University, 
  Murfreesboro, TN, USA

  Deelname academisch programma op Graduate Level, cursussen o.a. "Modern        English Usage" en "Microbiology".

  Semester Grade Point Average: 4.0 (de beste mogelijke cijfer)


  1993-
  1996
 

  Universität des Saarlandes, Saarbrücken

  Diploma op bachelorniveau aan het Institut für Angewandte   Sprachwissenschaften voor vertalen en tolken


1990-
1993

 

  Beroepsopleiding als hotelhouder, Parkhotel Upstalsboom, Emden

  Na verkorte opleidingsduur (2,5 jaar) met succes afgerond voor de Kamer van   Industrie- en Koophandel, tweede beste op de lijst van Niedersachsen.


1989-
1990

 

  Voorbereidende basisopleiding in economie en management
  Berufsbildende Schulen I, Emden

  Specialisatie distributie en klantenadvies


1982-
1989

 

  Diploma algemeen secundair onderwijs 
  Gymnasium am Treckfahrtstief, Emden

  Primaire eindexamenvakken Engels en geschiedkunde, secundaire   eindexamenvakken biologie en Latijn

  Eindexamencijfer: 2,2