Websitebilder2Filosofie

“Vertalers kan men beschouwen als bedrijvige koppelaars die […] ons onweerstaanbaar doen verlangen naar het  origineel.”

Reeds de grote dichter Johann Wolfgang von Goethe heeft ons vertalers doorzien, want als taalbemiddelaars moeten we ernaar streven ons bij het opstellen van de doeltekst zowel inhoudelijk als stilistisch zo nauwgezet mogelijk te houden aan de brontekst.

Vertalers worden daarbij steeds opnieuw geconfronteerd met de grote uitdaging om het juiste evenwicht te vinden tussen objectieve weergave van de tekst en subjectieve beïnvloedingsfactoren. Het gaat erom de bedoeling van de brontekst in de doeltekst zo accuraat mogelijk te reproduceren.

Onze motivatie:

Afhankelijk van de context kunnen woorden heel verschillende betekenissen krijgen, en juist dat maakt ons werk zo boeiend. Elke nieuwe tekst is als een schattenjacht: we gaan op zoek naar de meest treffende woorden en formuleringen om zo onze klanten tevreden te stellen. Tegelijkertijd krijgen we bij elk nieuw onderwerp de kans om bij te leren en nieuwe ervaring op te doen die bij toekomstige opdrachten van pas kan komen.

Onze filosofie:

Alleen gestructureerd en zorgvuldig werken leidt tot optimale resultaten die we in een harmonische atmosfeer systematisch nastreven. We hopen daarbij voor u als klant een betrouwbare en bekwame partner te zijn.